filosoferen kinderen

Filosoferen introduceren bij je kind, hier een paar tips en tricks!


Wij vinden het van groot belang om ruimte te creëren voor het ontwikkelen van belangrijke denkvaardigheden bij onze kinderen. Eén manier om dit te bereiken is door filosofie te introduceren in het leven van onze jonge denkers. Filosoferen met kinderen is niet alleen een stimulatie van het intellectuele denkvermogen, maar ook het creatieve denken wordt gestimuleerd. Het vormt hun eigen wereldbeeld en ze leren de complexiteit van het leven te begrijpen. Hier zijn onze tips en tricks om filosoferen bij je kind te introduceren.

Vragen stellen

De kern van filosoferen met kinderen ligt in het stellen van open vragen. Vraag niet simpelweg naar feiten, maar daag hun denken uit door vragen te stellen als “Wat is geluk?” of “Wat maakt iets juist of fout?”. Deze vragen moedigen kinderen aan om dieper na te denken over de wereld om hen heen. Om het wat makkelijker voor je te maken, hebben we hier een set filosofie kaarten voor kinderen.

Maak van kritisch denken een dagelijkse routine

Maak filosoferen een onderdeel van het dagelijkse leven. Stimuleer gesprekken tijdens maaltijden, wandelingen of voor het slapengaan. Door regelmatig de ruimte te geven voor filosofische gesprekken, wordt het een gewoonte voor je kinderen om kritisch na te denken over verschillende perspectieven en ideeën.

Respecteer elkaar

Filosoferen leert kinderen niet alleen kritisch denken, maar ook respect voor verschillende standpunten. Moedig hen aan om te luisteren naar de meningen van anderen en moedig een sfeer van openheid aan. Het begrip dat er meerdere waarheden en perspectieven zijn, vormt de basis voor een tolerante en empathische samenleving. En dat vinden wij dan ook één van de mooiste dingen van het filosoferen!

Filosofische verhalen

Wil je het filosoferen bij je kinderen introduceren, dan is dit een goede tip. Kies boeken en verhalen die filosofische dilemma’s en ideeën bevatten. Dit verrijkt niet alleen de verbeelding van je kinderen, maar geeft je ook de mogelijkheid om de diepere vragen die in de verhalen verscholen liggen te bespreken.

Stimuleer creativiteit

Filosofie hoeft niet beperkt te blijven tot woorden. Moedig creativiteit aan door middel van kunst, drama en spel. Laat kinderen hun gedachten uiten door te tekenen, toneelstukjes op te voeren of zelfs door middel van muziek. Zo ontwikkelen ze niet alleen hun denkvermogen, maar ook hun expressieve vaardigheden.

Kortom, filosoferen met kinderen is wel wat meer dan alleen wat dieper nadenken. Het is een ontwikkeling waarin kinderen hun eigen gedachten en ideeën ontdekken. Door deze praktische tips te gebruiken, creëer je een mooie basis bij de introductie van filosoferen.